หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Thai Gen ID [ Perl Version. เกรียนๆ ]print "\tThai Generator ID By ICheer_No0M\n\n";
print "Input Round : ";
 chomp($input=<stdin>);
 for($i=1;$i<=$input;$i++)
{
 $id1 = int(rand(9));
 $id2 = int(rand(9));
 $id3 = int(rand(9));
 $id4 = int(rand(9));
 $id5 = int(rand(9));
 $id6 = int(rand(9));
 $id7 = int(rand(9));
 $id8 = int(rand(9));
 $id9 = int(rand(9));
 $id10 = int(rand(9));
 $id11 = int(rand(9));
 $id12 = int(rand(9));
 $step1=($id1*13)+($id2*12)+($id3*11)+($id4*10)+($id5*9)+($id6*8)+($id7*7)+($id8*6)+($id9*5)+($id10*4)+($id11*3)+($id12*2);
 $step2=$step1%11;
 $step3=11-$step2;
 if ($step3==11){
   $step3=1;
}
elsif ($step3==10){
   $step3=0;
}
 print ("\nThai ID ".$i." : ".$id1."-",$id2,$id3,$id4,$id5."-",$id6,$id7,$id8,$id9,$id10."-",$id11,$id12."-",$step3)."\n";
 }
<stdin>;

รู้ว่ามีคนเขียนเยอะแล้ว แต่ก็อยากลองเขียนดูบ้างครับ ^_^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น