หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

OSI 7 Layers


- Physical Layer เคลื่อนย้ายข้อมูลระดับบิตจากโหนดหนึ่งไปยังโหนดถัดไป
- Data Link Layer เคลื่อนย้ายเฟรมจากโหนดหนึ่งไปยังโหนดถัดไป
- Network Layer ส่งมอบแพ็กเก็ตจากโฮสต์ต้นทางไปยังโฮสต์ปลายทา่ง
- Transport Layer ส่งมอบข่าวสารจากโปรเซสต้นทางไปยังโปรเซสปลายทาง
- Session Layer ควบคุมการสื่อสารและการซิงโครไนซ์
- Presentation Layer แปลงข้อมูล เข้ารหัสข้อมูล บีบอัดข้อมูล
- Application Layer จัดการงานบริการให้แก่ผู้ใช้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น