หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เขียน Perl กับ Sub [ IRC ]


if ($svrmsg=~/all@!talk (.*)/)
{
$message=$1;
{if ($svrmsg=~/^\:$owner\!/){&talk;} # ส่งเข้า Sub
}
}
###### ใช้ Sub
sub talk{
print $connect "PRIVMSG ".$channel." :$message\r\n";
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น