หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Mouse Movement [ VB6 ]


สร้าง CommandButton 1 อันและ TextBox 1 อัน …

แล้วใส่โค้ด …


Private Sub Command1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Text1.Text = "ICheer_No0M"
End Sub

เมื่อเลื่อนเมาส์ไปที่ CommandButton 1 นะครับ ...

ในช่อง Text1 จะเป็นคำว่า ICheer_No0M นะครับ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น