หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Effect On TitleBar [ VB6 ]


Private Sub Timer1_Timer()
Static Text As String
Static intC As Integer
On Error Resume Next
Text = Space(30) & "ใส่ข้อความที่จะให้ปรากฎตรง Title Bar"
Caption = Mid(Text, intC, 30)
intC = intC + 1
If intC = Len(Text) Then intC = 0
End Sub

ตั้ง Interval ใน Timer สักประมาณ 150 นะครับ (ยิ่งน้อยยิ่งเคลื่อนที่เร็ว)
Credit By siamdev

ดัดแปลงโค้ดเป็นวัตถุอื่นก็ได้ครับ ไม่ใช่ TitleBar อย่างเดียวก็ได้ลองประยุกต์กันดูครับผม …

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น