หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Get HTML Source Code [ VB6 ]


ในบทความนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ เป็นโค้ดที่ใช้ Microsoft Internet Transfer Control ช่วยในการ Get ค่ามานะครับ มาดูตัวอย่างกันเลย ...

Private Sub Command1_Click()
Text1.Text = Inet1.OpenURL(Text2.Text)
End Sub

เท่านี้ Code HTML จาก URL ที่ใส่ใน Text2 ก็จะมาอยู่ใน Text1 แล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น