หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แนะนำโครงสร้างไดเรกเทอรี่ของ Linux
/

/ เรียกว่า root partition ไฟล์และไดเรกเทอรี่ทั้งหมดจะเริ่มต้นจาก root partition สิทธิ์ในการเขียนภายในไดเรกเทอรี่นี้ใช้ได้กับผู้ใช้ root เท่านั้น

/bin

ไดเรกเทอรี่นี้มีไฟล์ไบนารี่อยู่ คำสั่ง linux ที่ใช้ใน user เพียงคนเดียวจะเจอในไดเรกเทอรี่นี้ นอกจากนี้ยังมีคำสั่งที่ผู้ใช้ทั้งหมดใช้ด้วยเช่นคำสั่ง ls, ping, cp

/sbin

คล้ายกับ /bin นอกจากนี้จะมีไฟล์ไบนารี่อยุู่เช่นเดียวกับ /bin แต่คำสั่งในไดเรกเทอรี่นี้ จะถูกใช้โดยผู้ดูแลระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรังรักษาระบบเช่นคำสั่ง iptables, reboot, fdisk

/etc

เป็นไดเรกเทอรี่ที่เก็บไฟล์ที่ไว้กำหนดค่า ตั้งค่าโปรแกรมทั้งหมด โดยที่ Shell scripts จำเป็นต้องมีโปรแกรมที่จะเริ่มหรือหยุด scripts นั้นๆ ตัวอย่างเช่น /etc/resolv.conf, /etc/logrotate.conf

/dev

ประกอบด้วยแฟ้มอุปกรณ์ใน linux รวมถึงอุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์อื่นๆที่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น /dev/usbmon0

/proc

ข้อมูลทั้งหมดที่ process ของระบบจะเกิดขึ้นภายใน /proc เป็นแฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ process การทำงาน ยกตัวอย่างเช่น /proc เป็นไดเรกเทอรี่ที่เก็บข้อมูลของ process มีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของระบบ /proc/uptime เป็นหนึ่งในไดเรกเทอรี่ในนี้

/var

var หมายถึงไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ ไฟล์เหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรีนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอด บางไฟล์ที่อยู่ในที่นี่เป็น /var/log (log ไฟล์ระบบ) /var/lib (แฟ้มแพคเกจ), /var/mail (อีเมล), /var/spool (คิวการพิมพ์), / var/tmp (แฟ้มชั่วคราว)

/tmp

ตัวระบบเองจะสร้างไฟล์ชั่วคราวที่ผู้ใช้ใช้งานเก็บไว้ในนี้ ไฟล์ที่สำคัญไม่ควรเก็บไว้ในนี้เพราะไฟล์ใน /tmp จะถูกลบออกทุกครั้งหลังปิดเครื่อง

/usr

/usr ไฟล์ต่างๆของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในนี้ หรือโปรแกรมที่ผู้ใช้ลงก็จะถูกเก็บไว้ในนี้เช่นกัน

/home

ไฟล์ส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนจะถูกเก็บไว้ใน home ไดเรกเทอรี่ภายใต้ชื่อของผู้ใช้

/boot

ไดเรกเทอรี่นี้เก็บไฟล์ที่จำเป็นและสำคัญใช้ในการ boot ระบบ ในขณะที่ boot ระบบจะเข้าไปหาไฟล์ใน /boot ซึ้งมีไม่กี่ไฟล์ที่จะอยู่ในไดเรกเทอรี่นี้

/lib

ไฟล์ไบนารี่ที่อยู่ใน /bin และ /sbin จะได้รับการสนับสนุนโดยไฟล์ที่อยู่ใน /lib เป็นที่เก็บแพคเกจไฟล์

/opt

เป็นไดเรกเทอรี่ที่ใช้เก็บ add-on ที่ใช้งาน จะถูกติดตั้งใน /opt หรือไดเรกเทอรี่ย่อย

/mnt

เป็นไดเรกเทอรี่ mount มันเป็นที่เก็บไฟล์ mount ชั่วคราว เป็นที่ที่ admin สามารถ mount ไฟล์ได้ชั่วคราว

/media

/media ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อชั่วคราวสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อประเภท Removable Drive ไดร์ฟที่ถอดออกได้ ไดร์ฟที่ถอดออกได้ทั้งหมดจะอยู่ในไดเรกเทอรี่นี้ ตัวอย่างเช่น /media/cdrom หรือ /media/floppy

/srv

srv หมายถึงบริการ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการสำหรับเซิฟเวอร์จะถูกบันทึกไว้ที่ไดเรกเทอรี่นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น