หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Simple MD5 Brute Force from Dic.txt [ Python ]


#!usr/bin/python
import hashlib,sys

f = open("dic.txt","r")
for line in f:
 md5 = hashlib.md5()
 md5.update(line.strip())
 if sys.argv[1] == md5.hexdigest(): 
  print '%s = %s' % (sys.argv[1],line.strip())
f.close()
วิธีใช้
$ python md5.py <md5encode>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น