หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

MobileCartly 1.0 Remote File Upload Vulnerabilityไฟล์ logo-upload-process.php น่าจะเขียนผิดตรง $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/appcode/ <-- ต้องแก้จาก 
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "/appcode/images/logo/" . $_FILES["logo-upload"]["name"]);
ไปเป็น
"../images/logo/" . $_FILES["logo-upload"]["name"]);
ถึงจะใช้งานไฟล์ logo-upload.php ได้ #MobileCartly


# Exploit Title: MobileCartly 1.0 Remote File Upload Vulnerability
# Google Dork: -
# Date: 14/08/2012
# Exploit Author: ICheer_No0M
# Vendor Homepage: http://icheernoom.blogspot.com/
# Software Link: http://mobilecartly.com/mobilecartly.zip
# Version: 1.0
# Tested on: Ubuntu 10.10 + PHP 5.3.3
#
#
# 1. Vuln Code : /images/uploadprocess.php
#
#   /*$zip = new ZipArchive; 
#   $zip->open($_FILES['uploadedfile']['tmp_name']); 
#   $zip->extractTo('productimages/'); 
#   $zip->close(); */
#
#  You can upload shell.php on /images/upload.php 
#  Find your shell on /images/productimages/shell.php
#
#
# 2. Vuln Code : /includes/logo-upload-process.php
#
# /*if (($_FILES["logo-upload"]["type"] == "image/gif") 
# || ($_FILES["logo-upload"]["type"] == "image/jpeg") 
# || ($_FILES["logo-upload"]["type"] == "image/pjpeg")
# && ($_FILES["logo-upload"]["size"] < 20000))*/
#
# You can upload shell on /includes/upload-logo.php and edit header values.
# Find your shell on /images/logo/shell.php
#
#

http://www.exploit-db.com/exploits/20539/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น