หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

Write To Text File [ VB6 ]


Open "C:\log.txt" For Append As #1
     Print #1, Text1.Text
     Print #1, "ICheer_No0M"
Close #1
For Append As #1   คือการเขียน log แบบ ผนวก หรืือ เพิ่มเติ่ม          เมื่อรันคำสั่งซ้ำข้อความจะถูกเขียนเพิ่มลงไปจากข้อความที่มีอยู่เดิม

For Output As #1    คือการเขียนทับใหม่ลงไปทั้งหมด                     เมื่อรันคำสั่งซ้ำข้อความใหม่จะทับข้อความเดิมทั้งหมด ครับ
จากโค้ดก็เป็นการเขียนไฟล์ log.txt ที่มีใน C:\log.txt นะครับ

บรรทัดแรกก็จะเขียนจาก Text1.Text บรรทัดที่สองก็จะเขียนคำว่า ICheer_No0M

ขอบคุณพี่ Jae สำหรับคำแนะนำครับ ^^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น