หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

SECCON CTF 2014: Choose the number (Programming) Write-up


Description:
root@ubuntu:~# nc number.quals.seccon.jp 31337
3, 0
The maximum number? 3
3, 9, -7
The maximum number? 9
2, -9, -7, 2
The minimum number? -9
0, 2, 0, 1, -4
The minimum number? -4
-4, 3, -7, -9, 9, -9
The maximum number? 9
-2, 1, 5, 8, 1, 9, -7
The maximum number? 
Timeout, bye.
root@ubuntu:~# 
Solution:Flag: SECCON{Programming is so fun!}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น