หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Threads in Perl. แยก Process ทำงานด้วย Threads.


         Threads คืออะไร ตามที่ผมเข้าใจ เจ้าตัว Threads เนี่ย มันคือการแตก process แยกกันทำงานในแต่ละคำสั่ง ที่ได้รับมาครับ ซึ่งจะทำให้โปรแกรมที่เราเขียนเพื่อรันหลายคำสั่งในเวลาเดียวกัน ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะมีการแยก process กันทำงานตามที่ผมบอกไปด้านบนครับ มาดูตัวอย่างการสร้าง Threads ทำงานกันง่ายๆ ใน Perl ก็มีโมดูลที่เรียกใ้ช้ Threads ได้เช่นกันโดยใช้ use Threads; 


use Threads;

while(1){
 print 'Command : ';
 chomp($command=<stdin>);
 $threads = threads->create(\&cmd,$command); // ใช้ Threads
 #&cmd($command); // ไม่ได้ใช้ Threads
 sub cmd{
  my @value = qx($command);
  foreach(@value){
   print $_;
  }
 } 
}

          จากโค้ดคือส่วนที่สั่ง control cmd.exe เหมือนที่เราพิมพ์ใน cmd บนวินโดวส์นั่นเอง.. แบบแรกที่ไม่ใช่ threads ผมลองเิปิด notepad.exe อันแรก จะเิปิดได้ แต่เปิดอันที่สองจะเปิดไ่ม่ได้ครับ เพราะมันต้องรอ process ที่เปิด notepad.exe อันแรกทำงานเสร็จก่อน (นั้นคือปิดโปรแกรมนั่นเอง)

          คราวนี้ผมลองเขียนแบบใช้ threads ดูสามารถเปิดได้หลายๆอัน คือทำได้หลาย process นั่นเองครับ รูปแบบการสร้าง threads ก็จะเป็นแบบ $ตัวแปร = threads->create(\&sub,$para1); คือส่ง parameter เข้าไปใน sub เพื่อให้ทำงานนั่นเองครับ ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ..

ขอจบบทความเพียงเท่านี้ครับ ,, ICheer_No0M

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น