หน้าเว็บ

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

เขียน PHP ให้บัค SQL Injection เพื่อทดสอบ Bot หรือ Tool ...


<?php

$link = mysql_connect("localhost", "root","1234")or die("Could not connect : " . mysql_error());
print "Connected successfully";
mysql_select_db("test") or die("Could not select database");
$id = $_GET['id'];
$query = "SELECT id,user,pass FROM login where id = ".$id;
echo "<h3>Query : " . $query . "</h3>";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error());
print "<table style='color:#ff0000' border='1'>\n";
while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
 print "\t<tr>\n";
 foreach ($line as $col_value) {
  print "\t\t<td><b>$col_value</b></td>\n";
 }
 print "\t</tr>\n";
}
print "</table>\n";
mysql_free_result($result);
mysql_close($link);

?>

สร้าง DB ชื่อ test , Table ชื่อ login , Column ชื่อ id,user,pass ใส่ข้อมูล

เซฟลง localhost เรียกใช้ http://localhost/sqlibug.php?id=1

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ12 ตุลาคม 2554 เวลา 13:13

    จุดเริ่มต้นของผมเลยนะนี้

    code นี้

    ขอบคุณมากครับ

    ตอบลบ