หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

CAMSCTF CCTF 2015: Excel Data (Forensics) Write-up


Description:
Ever wonder why your homework gets corrupted so easily?
Solution: 
          Forensic challenge, In basically I try strings and grep command to find something. xD
root@ubuntu:~# file excel_data.xlsx 
excel_data.xlsx: Zip archive data, at least v1.0 to extract
root@ubuntu:~# strings excel_data.xlsx | grep "flag"
xl/charts/flag.txt
xl/charts/flag.txt
root@ubuntu:~# mv excel_data.xlsx excel_data.zip
root@ubuntu:~# unzip excel_data.zip 
Archive: excel_data.zip
  creating: docProps/
 inflating: docProps/app.xml    
 inflating: docProps/core.xml    
  creating: xl/
 inflating: xl/calcChain.xml    
  creating: xl/charts/
 inflating: xl/charts/chart1.xml  
 inflating: xl/charts/chart2.xml  
 inflating: xl/charts/flag.txt   
  creating: xl/drawings/
 inflating: xl/drawings/drawing1.xml 
 inflating: xl/drawings/drawing2.xml 
  creating: xl/drawings/_rels/
 inflating: xl/drawings/_rels/drawing1.xml.rels 
 inflating: xl/drawings/_rels/drawing2.xml.rels 
 inflating: xl/sharedStrings.xml  
 inflating: xl/styles.xml      
  creating: xl/theme/
 inflating: xl/theme/theme1.xml   
 inflating: xl/workbook.xml     
  creating: xl/worksheets/
 inflating: xl/worksheets/sheet1.xml 
 inflating: xl/worksheets/sheet2.xml 
 inflating: xl/worksheets/sheet3.xml 
 inflating: xl/worksheets/sheet4.xml 
  creating: xl/worksheets/_rels/
 inflating: xl/worksheets/_rels/sheet2.xml.rels 
 inflating: xl/worksheets/_rels/sheet3.xml.rels 
  creating: xl/_rels/
 inflating: xl/_rels/workbook.xml.rels 
 inflating: [Content_Types].xml   
  creating: _rels/
 inflating: _rels/.rels       
root@ubuntu:~# cat xl/charts/flag.txt 
{iT's_r1gh7_h3r3}
root@ubuntu:~#

Flag: {iT's_r1gh7_h3r3}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น