หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

sCTF 2015 Q1: 3 Guessing Game Write-up


Description:
I'm thinking of an integer between 1 and 10.
python.sctf.io:11234
My number is randomly generated each time you guess.
Solution:
root@ubuntu:~# nc python.sctf.io 11234
What is your guess?10
Nope!
root@ubuntu:~# 
          I write a simple python script to solved 3 problem (1 .. 10, 1 .. 100, 1 .. 1000)
#!/usr/bin/python
import socket, sys

while True:
 s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
 s.connect(('python.sctf.io', 11234)) #just change port 
 recv = s.recv(8192)
 if "guess" in recv:
  print recv
  data = 10 #specific number and wait...
  print data
  s.send(bytes(data))
  recv = s.recv(8192)
  print recv
  if not "Nope" in recv:
   print recv
   sys.exit()
 s.close
Flag:
Simple Guessing Game : qqq12345
Not-So-Simple Guessing Game : nopeisacoolword
Cruel Guessing Game : thatwascruel

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น