หน้าเว็บ

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ช่องโหว่ Local File Inclusion ใน ATOMYMAXSITE 2.5          สวัสดีครับเข้าเรื่องเลยดีกว่า.. เนื่องจากวันแม่ที่ผ่านมากลับบ้าน ว่าง เลยนั่งอ่านโค้ดของ maxsite 2.5 แล้วไปเจอโค้ดในไฟล์ index.php ในการเรียก template ที่โค้ด
// Calling TEMPLATE
require_once( 'templates/'.WEB_TEMPLATES.'/index.php' );
          เมื่อตามไปดูที่ไฟล์ index.php ของ template สมมุติว่าเป็น default template แล้วกันครับที่ path นี้ /templates/atomy/index.php จะเห็นว่ามีการใช้ฟังก์ชั่น require_once ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นแนวเดียวกับ include อยู่ที่บรรทัดที่ 327
<?} else {
OpenTable();
require_once ("".$MODPATHFILE."");
 CloseTable();
} ?>
          เมื่อมีการเรียกใช้ $MODPATHFILE เรามาหาที่มาของตัวแปรนี้ แล้วก็มาเจอที่ไฟล์ /mainfile.php ที่ document root ครับซึ่งถูกเรียกใช้โดย index.php อยู่ในฟังก์ชัน GETMODULE ครับ มาดูฟังก์ชั่น GETMODULE ในไฟล์ mainfile.php กันครับ
function GETMODULE($name,$file){
  global $MODPATH, $MODPATHFILE ;
  if(!$name){$name= "index";}
  if(!$file){$file = "index";}
  $modpathfile="modules/".$name."/".$file.".php";
  if(file_exists($modpathfile)){
 $MODPATHFILE = $modpathfile;
 $MODPATH = "modules/".$name."/";
  }else{
 die (""._NO_MOD."");
  }
}
          มาดูโค้ดที่เรียกใช้ฟังก์ชั่น GETMODULE ในไฟล์ index.php กันครับ
GETMODULE($name,$file);
          ซึ่งค่าที่ส่งเข้าฟังก์ชั่น GETMODULE มีการรับมาจาก User ทาง GET Method จะทำให้เข้าเงื่อนไขคือ ตัวแปร $name จะเท่ากับค่าว่างถ้าไม่มีการ GET มาที่ parameter name ซึ่งตัวแปร $file ก็เช่นกันครับ
empty($_GET['name'])?$name="":$name=$_GET['name'];
empty($_GET['file'])?$file="":$file=$_GET['file'];
          เมื่อเข้าไปในฟังก์ชั่น GETMODULE จากบรรทัดที่ 28-29 จะเห็นว่าถ้าตัวแปร $name และ $file ไม่มีค่าจะเท่ากับ index ทั้งคู่แล้วมาอยู่ในตัวแปร $modpathfile โดยมี .php ปิดท้ายครับแต่เมื่อมีการ GET มาที่ parameter name จะกลายเป็นเข้าไปในโฟลเดอร์ของแต่ละ module แล้วระบุไฟล์ที่จะใช้งานโดยการ GET มาที่ parameter file ครับตัวอย่าง
http://localhost/maxsite/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=2
          จะหมายความว่าเข้าไปที่โฟลเดอร์ knowledge ในโฟลเดอร์ modules ส่งค่า id=2 ไปที่ไฟล์ readknowledge.php ครับ (สังเกตุจากฟังก์ชั่น GETMODULE บรรทัดที่ 30)


          เมื่อได้ข้อสรุปมาแบบนี้แสดงว่า parameter name นั้นก็คือใส่ path เราก็ใช้เทคนิคย้อน path ไปโดย ../../../.. ไปเรื่อยๆ ส่วน parameter file ก็ใส่ไฟล์ที่เราต้องการจะ include ยกตัวอย่าง etc/passwd แต่ในกรณีนี้มีการระบุนามสกุลของไฟล์ชัดเจนว่าเป็น .php สังเกตจากฟังก์ชั่น GETMODULE บรรทัดที่ 30
$modpathfile="modules/".$name."/".$file.".php";
 if(file_exists($modpathfile)){
 $MODPATHFILE = $modpathfile;
          เมื่อเข้าเงื่อนไข if หมายความว่าถ้าไฟล์ที่จะ require_once นั้นมีจริงให้ตัวแปร $MODPATHFILE เท่ากับตัวแปร $modpathfile ดังกล่าว ถึงตอนนี้ก็ต้องใช้เทคนิค Null Byte ในการ Bypass ตัด .php ด้านหลังออกไปก็จะได้เป็น etc/passwd แต่เทคนิค Null Byte นี้จะต้องใช้กับ Linux Web Server และ PHP < 5.3.4 เท่านั้นครับสำหรับ URL ที่จะใช้ดึง etc/passwd ของ Web Server มาดูก็คือ
http://localhost/maxsite/index.php?name=../../../../..&file=etc/passwd
          ผลลัพธ์ที่ได้...


เรียบร้อยครับ,, ICheer_No0M
ปล. เพื่อการศึกษานะครับ :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น