หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

Shell Remote Code Execution [ POST METHOD With C# ]


          เนื่องจากลองเขียน C# ดูก็เลยกะว่าจะลองอยู่ 3-4 เรื่องในภาษานี้ 1.คือ GET/POST 2.เรื่องการใช้ Socket ซึ้งใน M$ ก็มีให้อ่านกันอยู่แล้วนะครับ Docs เยอะมาก :D วันนี้ก็เลยลองงมการส่งค่าแบบ POST ใน C# โดยใช้ HttpWebRequest ก่อนหน้านี้เขียนกับ Perl แต่อยากลองกับภาษา C# บ้าง ผลที่ได้คือผมจะเขียน Shell.php ไว้แล้ว Input URL ของ Shell.php จากนั้นก็สั่งใช้งาน Shell.php อีกทีหนึ่งผ่าน POST METHOD ผลที่ได้..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น